𝗕𝗕 𝗕𝗲𝗮𝗿

HELLO, WE ARE BB BEAR BAND!!!
💗 Gọi BB Bear là “dân thường”
Vì gặp lâu chắc chắn thương dần
Thích hành động hơn lời nói: 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗕𝗕 𝗕𝗲𝗮𝗿 là “chân ái”
Tràn đầy năng lượng: 𝗥𝗲𝗱 𝗕𝗕 𝗕𝗲𝗮𝗿 là hình tượng
Ngầu, mạnh mẽ: 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗕𝗕 𝗕𝗲𝗮𝗿 là “ngã rẽ”
Ấm áp và đáng tin cậy: 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗕𝗕 𝗕𝗲𝗮𝗿 là bạn đây
Hạnh phúc và lạc quan: 𝗬𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗕𝗕 𝗕𝗲𝗮𝗿 sẵn sàng
Năng động và thận thiện: 𝗣𝗶𝗻𝗸 𝗕𝗕 𝗕𝗲𝗮𝗿 lộ diện
Tìm thấy bản thân mình qua từng màu sắc, đừng ngại mang ngay cá tính tương đồng về nhà nhé 😉
💰 BB Bear Keychain: 99.000 vnđ
🏠 Hiện có mặt tại toàn bộ cửa hàng KOI Thé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *